Nov v Baranovi a naša ODVAHA na nový začiatok

by Michaela Ďuriníková

O pár dní 21.3.2023 tu máme nový astrologický rok, ktorý začína Novoluním v Baranovi na 0˚. Presne v bráne, kde sa končí znamenie Rýb (uzatvára sa cyklus) a začína znamenie Barana (nové začiatky). On nám ukazuje cestu v nastavení nášho života, našu odvahu urobiť prvý krok ku zmene… Baran ako prvé znamenie zverokruhu preráža cestu k životu, povzbudzuje nás k novému smerovaniu, máme možnosť urobiť prvý krok, robíme prvé rozhodnutie – všetko robíme v láske,  v pokore, v jednoduchosti a s vďačnosťou…. Nov v Baranovi  a naša ODVAHA na nový začiatok nám ukazuje, kde začať.

Odvaha na nový začiatok

Myšlienka od neznámeho autora vystihuje tento moment úplne presne a ja som presvedčená, že patrí do aktuálnych energií.

…teraz je čas konať. Všetko je pripravené. Neodkladaj rozhodnutia a začni. Keď nevyužiješ toto načasovanie a opäť to odložíš, inšpiráciu odveje vietor a príležitosti sa rozpadnú… “

Tento začiatok bude energeticky nabitý, pretože deň pred Novom sa odohrá jarná rovnodennosť 20.3.2023, ktorá nám prinesie dlhšie dni, viac svetla a menej tmy. Otvára sa portálová brána, ktorá nám pomôže v uskutočnení našich plánoch a zámeroch.  Želajme si…

ak niečo veľmi chceš, celý vesmír sa spojí a pomôže ti zmenu uskutočniť

Upresnenie vízie

Kto som? – chcem nájsť samého seba, chcem na sebe pracovať a rásť…

Čo prebúdzam? – prebúdzam svoje talenty, svoju odvahu k vykročeniu do zmeny…

Čo si prajem? – zobrať život do vlastných rúk, otváram sa novým príležitostiam…

Čo chcem zmeniť? – nasmerovanie v mojom živote…

Všetko sú to iba príklady, vaše nastavenie môže byť úplne iné a každý z vás rieši inú oblasť v živote. Preto, ak chcete zmenu a chcete sa niekam posunúť, pracujte s vaším zámerom.

Čo nám môže do života prísť

V tomto období nám do života môže prísť nová ponuka (neodmietajme ju, ale prijmime), môžeme mať geniálny nápad (čokoľvek vás napadne, píšte a zapisujte, pretože, ak nevyužijete nápad hneď, tak v budúcnosti ho využijete určite) alebo k nám môže prísť zaujímavá správa. Hlava nás bude presviedčať, že ešte nenastal ten správny čas, avšak telo bude cítiť, že sa veci dejú správne. Podstatné pre nás je hovoriť veci také aké sú, takže veci a udalosti pomenúvame pravdivo.

Vieme, že klamstvo má krátke nohy a rýchlo nás dobehne, nerobme si život zbytočne komplikovaným ani sebe, ani iným. Žime tak, aby sme nikomu neubližovali. Čo robíme druhým, robíme sebe, a čo robíme sebe, robíme druhým. Vždy ide o polaritu v nás a aj v našom živote. Všetko sa vyvíja a mení, nič neostáva nemenné.  Keď niekde pridáme, inde musíme ubrať, aby sme boli v rovnováhe. Čo dáme a aké úsilie vynaložíme, to sa nám vráti späť.

Nov v Baranovi a naša ODVAHA na nový začiatok

Aj to malé semienko hlboko v zemi, prekonáva prekážky na ceste  za slnkom. Aj my sa každý rok na jar vždy rodíme do novej sily a oživujeme v sebe novú energiu nádychu. Je to obdobie na prebúdzanie nášho nastavenia. Držme sa vízie a začnime ju zhmotňovať do reality, postupne sa nám život začne skladať do celku. Ešte stále máme Jupitera (planéta rozmachu a šťastia) v Baranovi. Pre Baranov je to už dlhší čas úspešné obdobie a pre všetkých je to možnosť posilniť svoje zámery a vykročiť do zmeny.

Aké sú energie podľa čísiel

Tento deň je pod vibráciou 13/4 – zdôrazňuje našu transformáciu, symbolizuje nový začiatok. Energia 13tky nám pomáha uzatvoriť staré veci a tým sa môžeme pripraviť na nový začiatok. Tento deň spolu s Novom v Baranovi nám ukazuje, že sme pripravení na zmeny v našich životoch, na našej ceste, môžeme sa posunúť v našom poslaní.

Sedmičkový rok 2023

Rok 2023 je pod vibráciou čísla 7 (je to cesta liečenia a zmeny, zmeny prácou na sebe). Viera a dôvera v život nám v tomto roku pomôžu v rozvinutí našej kreativity. Verte vo vlastný úspech :). Naša intuícia, inteligencia a múdrosť nám pomôže robiť správne rozhodnutia. Čerpajme z bohatosti života. Robíme správne rozhodnutia a správne veci. Sedmičkový rok nás konfrontuje s vecami, ktoré sa stali predchádzajúci rok. Potrebujeme pracovať na sebe oveľa intenzívnejšie, pretože máme možnosť zdokonaliť svoj talent.

Mesiac marec

Mesiac marec je pod vibráciou čísla 3 a vibrácia trojky nám pomáha otvoriť sa svetu prostredníctvom komunikácie, prejavujeme svoj talent a nastavujeme svoju myseľ (pozor na vypovedané slová). Každý z nás má čo odovzdávať svetu. Máme všetko, čo potrebujeme práve tu a práve teraz. Môžeme položiť základy nášho  budúceho života, nášho nasmerovania, našej cesty.

Nezabudnime 🙂

Ak budeme pochybovať, naše vízie a zámery si budeme odďaľovať, pretože vesmír sa nevie rozhodnúť za nás, nevie, čo presne má spraviť. Ak balansuješ a rozhoduješ sa, to znamená, že váhaš a nie si ešte na zmenu pripravený. Všetci máme iný vývinový cyklus. V iný moment sa prebúdzame do svojej sily. Keď nás poslanie zavolá, príde pocit, že so svojím životom potrebujeme niečo spraviť. Vtedy sa môžeme odovzdať prúdu života. pretože tento prúd nás nasmeruje presne na cestu, po ktorej máme ísť. https://www.cestasvetlom.sk/odpustenie-v-nasom-zivote/

nov v baranovi a nový začiatok

S láskou napísala Michaela Mryjam

You may also like

Leave a Comment

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00